برگزاری مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان و استان تهران

1396/9/22

در راستای اجرای ماده 17 اساسنامه شهرستانی و ماده 14 اساسنامه استانی انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان و مصوبه هیأت مدیره انجمن، مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان و استان تهران در روز دوشنبه مورخ 1396/10/4 از ساعت 13 لغایت 15 در محل سالن جلسات سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران برگزار می گردد.


دستور جلسه:

بررسی و پذیرش یا رد استعفای احدی از اعضاء هیأت مدیره

نشانی : تهران میدان ولی عصر ضلع شمال غربی کوچه ارژنگ پلاک 1 طبقه دوم              کد پستی : 1415814888
تلفن : 83211206-021
فکس : 83211249-021

www.ahhmot.ir