برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه نوبت دوم انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان

1397/5/10
با عنایت به حد نصاب نرسیدن اعضاء مجمع عمومی عادی سالانه این انجمن در نوبت اول و در راستای اجرای ماده 12 اساسنامه انجمن استانی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، مجمع عمومی عادی سالانه نوبت دوم این انجمن در روز دوشنبه مورخ 1397/05/22 از ساعت 10 الی 11 صبح تشکیل خواهد شد.

دستور جلسه:
رسیدگی و تصویب ترازنامه، صورتهای مالی و بودجه سالیانه
تعیین خط مشی کلی انجمن
بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهای هیأت مدیره
تعیین نحوه اطلاع رسانی
استماع، رسیدگی و تصویب گزارش هیأت مدیره و بازرس
تصمیم گیری درمورد همکاری با سایر انجمن ها و تشکل های مرتبط

نشانی : تهران میدان ولی عصر ضلع شمال غربی کوچه ارژنگ پلاک 1 طبقه دوم              کد پستی : 1415814888
تلفن : 83211206-021
فکس : 83211249-021

www.ahhmot.ir