مسئولانی که انکار واقعیت می کنند

1397/5/22

 

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان :

نیاز داخل تامین نشده به فکر صادرات کالاها به کشورهای همسایه هستیم/مسئولانهمواره می‌گویند همه چیز آرام است چرا واقعیت‌ها را نمی‌گویید؟

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان کشور می‌گوید عده‌ای از مردم بهنحوی کالاها را احتکار می‌کنند که گویا در شرایط حمله و جنگ نظامی هستیم.

به گزارش نامه نیوز، کشف انبار دارو در کرج، احتکار١٧٠ هزار تن کاغذ درگاوداری‌های اطراف پایتخت، کشف 2600 تن برنج در زاهدان و 1000 تن برنج در شهرکرد نمونه‌هاییاز اتفاق‌هایی این روزهای کشور است؛ عده‌ای در آب گل‌آلود اقتصاد این روزهای کشور بهدنبال منفعت‌طلبی هستند و بی اعتنا به وضعیت دشوار معیشتی مردم، به دنبال پرکردن جیب‌هایخود هستند. کارشناسان اینگونه تحلیل کرده‌اند که سابقه این رفتار در سال‌های جنگ ایرانو عراق و سال‌های قحطی دیده شده است. گویا باید سال‌های نیمه دوم دهه 90 را به تاریخاضافه کنیم!

شباهت وضعیت کنونی با دوران جنگ 8 ساله با عراق

 

حسین ابراهیمی رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به رویداد۲۴ می‌گوید: متاسفانهبرخی از سودجویان به جای کمک به اقتصادکشور و همراهی با مردم، به فکر پرکردن جیب‌هایخود هستند و با احتکار بسیاری از کالاها در انبارها و عدم توزیع آن بین مردم به دنبالچندبرابر فروختن کالاهای موردنظر خود هستند و اتفاقاتی که در دوران جنگ هشت ساله باعراق شاهد آن بودیم درحال رخ دادن است.

 

او می‌گوید: درست است که چنین عکس‌العمل‌هایی در بروز بحران‌ها طبیعیاست، اما اعتقادات مردم در دهه 60 قوی‌تر بود و کمک رسانی مردم به یکدیگر بسیار بیشتربود.

 

مسئولانی که انکار واقعیت می‌کنند

 

ابراهیمی می‌گوید در حال حاضر کشور ما درگیر جنگ اقتصادی با دشمنان منطقه‌ایو بین المللی است و اینکه در این شرایط حساس چه اقدامی انجام دهیم، بسیار مهم است امامتاسفانه مسئولان به جای اینکه خود را برای شرایط بحران آماده کنند مدام می‌گویند همهچیز آرام است و جایی برای نگرانی نیست؛ درحالیکه این طرز برخورد صحیح نیست و به جایانکار واقعیت باید با مشکلات روبه رو شد.

 

او بیان کرد: انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان کشور نیز برای مقابلهبا محتکران به وزارت صنعت و سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده اعلام آمادگی کرده چراکهشرایط به گونه‌ای نیست که اجازه دهیم عده‌ای با سوء استفاده قصد به مخاطره انداختننیازهای مردم را داشته باشند.

 

 تازمانیکه شرایط اقتصادی به حالت عادی بازنگشته است توزیع کالاهای اساسی به دست دولتباشد

 

این مقام مسئول به اقدام دولت در این خصوص اشاره کرد و گفت: خوشبختانههفته گذشته دولت با محدودکردن ارز دولتی و اختصاص آن به واردات کالاهای اساسی تا اندازهزیادی جلوی مفت‌خوری‌های بسیاری از شرکت‌های متخلف را گرفت و لازم است تا زمانیکه شرایطاقتصادی به حالت عادی بازنگشته است، توزیع کالاهای اساسی دست دولت باشد و همزمان بامتخلفان نیز برخوردهای قهرآمیز صورت گیرد.

 

نزدیک به شروع مدارس است و کاغذ نداریم

 

ابراهیمی به فصل بازگشایی مدارس اشاره کرد و گفت: نزدیک به یک ماه دیگرتا بازگشایی مدارس وقت مانده است و متاسفانه وضعیت کاغذ در حالت بحران قراردارد و اگردر این خصوص تمیداتی اندیشیده نشود، می‌تواند مشکلات زیادی به بار آورد چراکه سوءاستفاده‌گرانداخلی بسیار بیشتر از دشمنان خارجی ضربه به نظام اقتصادی وارد می‌کنند.

 

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان کشور اظهارکرد: عده‌ای از مردماحتمال شکل‌گیری جنگ را در ذهن خود می‌پروانند و به همین دلیل اقدام به احتکار می‌کنند،درحالیکه مبارزه واقعی به معنای صرفه جویی در منابع مختلف از جمله آب، برق، گاز و... است و چنانچه مدیران نیز با مردم همراه باشند و سهمیه‌بندی کالاها را به طور جدپیگیری و نظارت کنند، می‌توان از این مانع نیز عبور کرد.

 

نیاز داخل تامین نشده به فکر صادرات کالاها به کشورهای همسایه هستیم

 

به گفته ابراهیمی در مقطعی صادرات به نفع کشور بود اما از زمانیکه قیمتارز چند برابر شد، اختلاف قیمت کالاها انگیزه بیشتری برای صادرات مهیا کرد که متاسفانهبسیاری از سودجویان به بهانه صادرات، بسیاری از کالاها را از مرزهای غربی کشور خارجکردند.

 

او ادامه داد: در ماه‌های گذشته شاهد رشد بی‌رویه انتقال کالاها هم بهصورت قانونی هم به صورت قاچاق به سلیمانیه عراق و افغانستان بودیم. این در حالی استکه باید به سرعت از صادرات کالاها جلوگیری شده و در سیاست‌های صادراتی کشور به سرعتاصلاحاتی رقم زده شود و اولویت را به تامین نیازهای داخل کشور داد و سپس به فکر صادراتباشند

 

 

منبع: رویداد 24

نشانی : تهران میدان ولی عصر ضلع شمال غربی کوچه ارژنگ پلاک 1 طبقه دوم              کد پستی : 1415814888
تلفن : 83211206-021
فکس : 83211249-021

www.ahhmot.ir