فراخوان اعطاء گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان

1397/8/13

انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان تهران با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درنظر دارد ششمین همایش اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان به واحدهای برگزیده در سال 1397 را برگزار نماید.


بدینوسیله از متقاضیان داوطلب دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان دعوت به عمل می آید تا پایان آبان ماه جاری نسبت به تکمیل فرم پیوست اقدام نموده و آن را به همراه درخواست کتبی خود به دبیرخانه همایش واقع در تهران میدان ولیعصر ضلع شمال غربی سازمان صنعت، معدن و تجارت طبقه سوم تحویل نمایند و رسید دریافت نمایند.


فرم شماره یک:

  دانلود فایل

نشانی : تهران میدان ولی عصر ضلع شمال غربی کوچه ارژنگ پلاک 1 طبقه دوم              کد پستی : 1415814888
تلفن : 83211206-021
فکس : 83211249-021

www.ahhmot.ir