اطلاعیه نحوه تنظیم وکالتنامه اعضا غایب انجمن جهت اعمال رأی در جلسه مجمع عمومی نوبت دوم

1398/3/13

اطلاعیه نحوه تنظیم وکالتنامه اعضاء غایب انجمن جهت اعمال رأی در جلسه مجمع عمومی نوبت دوم


به اطلاع کلیه اعضاء محترم انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان تهران می رساند بر اساس تبصره ذیل ماده 26 اساسنامه انجمن، هر یک از اعضاء محترم انجمن شهرستان تهران که روز برگزاری انتخابات در نوبت دوم امکان حضور در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه نوبت دوم انجمن با موضوع برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرس را ندارند می توانند صرفاً به یک نفر عضو دیگر انجمن وکالت داده تا ایشان به جای فرد غایب در جلسه مجمع عمومی نوبت دوم حضور یافته و اعمال رأی نماید.

طبق مصوبه هیأت نظارت بر انتخابات، حضور وکیل و موکل جهت تنظیم فرم وکالتنامه در محل دبیرخانه هیأت نظارت بر انتخابات مستقر در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران طبقه سوم الزامی بوده و این امر تنها در ساعات اداری تا یک روز قبل از برگزاری جلسه مجمع عمومی نوبت دوم میسر خواهد بود. تنظیم وکالتنامه در دفاتر اسناد رسمی و ارائه آن در جلسه مجمع عمومی نوبت دوم انجمن نیز قابل قبول می باشد.


1398/03/13


نشانی : تهران میدان ولی عصر ضلع شمال غربی کوچه ارژنگ پلاک 1 طبقه دوم              کد پستی : 1415814888
تلفن : 83211206-021
فکس : 83211249-021