شمیرانات: اطلاعیه برگزاری نوبت دوم انتخابات انجمن

1398/7/21

         باطلاع می رساند نظر به برگزاریانتخابات نوبت دوم انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شمیرانات در مورخ 30/7/98 ،اعضایی که نمی توانند روز برگزاری انتخابات نوبت دوم حاضر گردند تا دو روز قبل ازانتخابت (48 ساعت) به همراه وکیل و مدارک شناسایی (کارت ملی وکیل و موکل) و دو برگفرم تکمل شده وکالت نامه (اخذ از اداره صنعت ، معدن و تجارت شمیرانات )در ساعاتاداری به مرجع نظارتی واقع در میدان قدس خ دربند خ احمدی زمانی کوچه ستاره مراجعهنمایند . لازم بذکر است هر نفر عضو فقط وکالت یک نفر را بعهده گیرد و در زمانانتخابات با همراه داشتن اصل کارت ملی وکیل و موکل و فرم تکمیل شده وکالت نامه کهبه تائید هیات نظارت رسیده شرکت نماید .

هیأت نظارت بر انتخابات 


نشانی : تهران میدان ولی عصر ضلع شمال غربی کوچه ارژنگ پلاک 1 طبقه دوم              کد پستی : 1415814888
تلفن : 83211206-021
فکس : 83211249-021