شمیرانات: اطلاعیه برگزاری نوبت دوم مجمع عمومی سالانه انجمن با موضوع انتخابات هیأت مدیره و بازرس

1398/7/24

انجمن حمایت از حقوقمصرف کنندگان شهرستان شمیرانات

انتخابات هیات مدیره وبازرس دوره سوم

نوبت دوم سال 1398

 

بدینوسیله به اطلاع اعضاءمحترم انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان شهرستان شمیرانات میرساند نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن باموضوع برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن روز سه شنبه مورخ 30/7/98 ازساعت 9 الی 13 درمحل سالن اجتماعات اداره جهاد کشاورزی واقع در خیابان شریعتینرسیده به میدان قدس خیابان موسیوند برگزار میگردد. از کلیه اعضاء محترم انجمنشهرستان شمیرانات دعوت بعمل می آید تا در روز برگزاری انتخابات با به همراه داشتنکارت ملی یا شناسنامه دارای کد ملی برای انتخاب اعضاء هیات مدیره و بازرس دوره سومانجمن در محل اخذ رای حاضر گردند .

فایل لیست داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان شمیرانات به همراه عکس رنگی پرسنلی داوطلبان به پیوست همین اطلاعیه قرار گرفته است.


  دانلود فایل

نشانی : تهران میدان ولی عصر ضلع شمال غربی کوچه ارژنگ پلاک 1 طبقه دوم              کد پستی : 1415814888
تلفن : 83211206-021
فکس : 83211249-021