مقدمه


براساس فصل سوم قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان مصوب15/7/1388 مجلس شوراي اسلامي، انجمن استاني حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان كه در اين اساسنامه، انجمن ناميده مي‌شود تشكيل و طبق مقررات قانون مذكور و آئين‌نامه‌هاي آن و مفاد اين اساسنامه فعاليت خواهدنمود.


 


فصل اول : كليات


 


ماده1: كليه فعاليت­هاي انجمن غيرسياسي، غيرانتفاعي، غيرتجاري و غيردولتي بوده که پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنعت، معدن و تجارت استان) رسميت مي‌يابد و براساس قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و مفاد این اساسنامه فعالیت می‌کند. 


ماده2:  محدوده فعاليت انجمن، در محدوده جغرافيايي استان مي­باشد.


ماده 3: انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارند.


ماده4 : مركز اصلي انجمن در مرکز استان واقع مي‌باشد.


ماده5: مدت فعاليت انجمن از تاريخ تاسيس نامحدود مي­باشد.


فصل دوم : اهداف و وظايف


ماده6: هدف انجمن ساماندهی مشارکت مردمی در اجرای سیاست‌هاو برنامه‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان می‌باشد.


ماده7: وظايف و اختيارات انجمن:


1) سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي‌هاي لازم در جهت حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان در سطح استان


2) آموزش مصرف‌کنندگان باتمركز بر تبيين حقوق مصرف‌كنندگان، استاندارد و كيفيت محصول از طريق رسانه‌هاي گروهي، انتشار نشريه و ...


3) برگزاري همايش‌ها وسمينار‌هاي آموزشي درخصوص حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان براي ساير انجمن‌هاي  شهرستانهاي تابعه


4) انتقال و پیگیری موارد مرتبط با حقوق مصرف‌کنندگان به انجمن ملي و سازمان هاي ذيربط


5) فرهنگ سازي و ارتقاءآگاهي مصرف‌کنندگان


6) انتشار اطلاعات موردنیاز مصرف‌کنندگان برای تهیه کالا و خدمات مورد نیاز


7) تمهیدات لازم به منظور ایجاد هماهنگی‌های لازم بین انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان شهرستانهای تابعه استان


8) دريافت، ارجاع، پيگيري دعاوي و شکايات مصرف‌کنندگان به مراجع ذيربط در صورتیکه انجمن شهرستان به دلیل محدودیت حوزه فعالیت، دعاوی مربوط را به انجمن استان واگذار نماید و یا دعاویی که به تشخیص مرجع نظارتی در سطح استان تشخیص داده شده و از انجمن استان پیگیری می‌شود.


   9) فعال‌سازی انجمن های شهرستانی‌.


  10) تعیین کمیته‌های تخصصی برای انجمن.


 11) تعیین نمایندگی در شهرستان‌های فاقد انجمن؛ جهت رسیدگی به امور مربوطبه انجمن.


  12) برگزاری نمایشگاه‌های مرتبط با حقوق مصرف‌کننده.


13) حضور در جلسات مرتبط باحقوق مصرف‌کننده در سایر دستگاه‌ها.


14)سایر وظایفی که طبق قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و آئین‌نامه های اجرایی آن به انجمن محول گردیدهاست. 


ماده8: هيات نظارت بر انتخابات انجمن استان مركباز نمایندگان رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت، استاندار و دادگستري(تعزیرات حکومتی) استان با مسئولیت نماینده رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت می‌باشد که وظيفه نظارت بر برگزاري انتخابات را بر عهده دارد.


ماده 9 : وظايف هيات نظارت بر انتخابات انجمن‌هاي استان به شرح ذيل مي باشند: 


الف- انجام فرآیند تایید صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرس انجمن. 


ب- نظارت بر فرآیند انتخابات.


 


فصل سوم :‌ اركان انجمن


ماده10: اركان انجمن عبارتند از:


الف- مجمع عمومي                                ب- هيات مديره                                  ج- بازرس
الف - مجمع عمومي


ماده11: مجمع عمومي عاليترين مرجع تصميم­ گيري است كه به صورت عادي يا فوق‌العاده تشكيل مي‌گردد.


 اعضاي مجمع عمومي استان متشکل از نمايندگان انجمن‌هاي شهرستاني مي‌باشد كه بر اساس بند 21 ماده 47اساسنامه انجمن شهرستاني به انجمن استان معرفي مي‌گردند.


تبصره1: درصورتي كه انجمن شهرستاني حداقل در 3 شهرستان تابعه تشكيل نشده باشد، انتخابات انجمن استان برگزار نمي‌شود و انجمن شهرستان مركز استان عهده‌دار وظايف انجمن استاني خواهدبود.


تبصره2: درصورت عدم تشكيل انجمن مركز استان، جهت برگزاري انتخابات انجمن استاني مي‌بايست حداقل در 3شهرستان تابعه انجمن شهرستاني تشكيل شده باشد.


ماده 12: مجمع عمومی عادی سالانه در مرداد ماه با دعوت از کلیه اعضای انجمن و بوسیله درج اطلاعیه در روزنامه کثیرالانتشار و یا پورتال حامیان حقوق مصرف‌کنندگان و یا به هر وسیله مقتضی قانونی دیگر توسط هیأت مديره انجمن استان تشکیل خواهد شد. جلسه با حضور نصف به علاوه یک اعضاء در بار اول رسمیت یافته و با حضور هر تعداد از اعضا در بار دوم، با فاصله حداقل 10 روز تشکیل و رسمی خواهد بود.


تبصره1: تعیین حداقل اعضای انجمن جهت تشکیل و رسمیت جلسات مجمع عمومی یا برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرستوسط هيات مديره انجمن و با تایید مرجع نظارتي شهرستان می‌باشد که آن را به صورت کتبی به مجمع عمومی انجمن اعلام می‌نماید.


تبصره2: حد نصاب لازم جهت اتخاذ تصميم مجمع عمومي عادي، نصف به علاوه يك آراء حاضرين در جلسه مي‌باشد.


تبصره3: دعوت براي مجمع عمومی عادی حداقل 10 روز و حداکثر 20 روز قبل از برگزاری به اطلاع اعضاء خواهدرسید.


تبصره4: در دعوتنامه مجمع عمومی روز، تاریخ، ساعت، نشانی محل و دستور جلسه باید قید گردد. همچنین در صورت برگزاری انتخابات در جلسه مجمع عمومی می‌بایست در دعوتنامه از افرادی که به عنوان داوطلب عضویت در هیأت مدیره و بازرس انجمن می‌باشند دعوت گردد تا ظرف مدت 5 روزدرخواست و مدارک خود را به مجمع عمومی ارایه تا جهت بررسی احراز شرایط مندرج درماده 19 به دبیرخانه هیأت نظارت بر انتخابات انجمن ارسال نمایند.


ماده13: وظايف مجمع عمومي:


1) برگزاری انتخابات وانتخاب اعضاي هيات مديره و بازرس( اصلي و علي ­البدل).


2) رسيدگي و تصويب ترازنامه، صورت‌هاي مالي و بودجه ساليانه(برنامه مالی سالیانه).


3) تعيين خط مشي كلي انجمن.


4) بررسي و تصويب يا رد پيشنهادهاي هيات مديره.


5) تعيين نحوه اطلاع‌رسانی(دعوتنامه­ ها و . . . ).


6) استماع و رسيدگي و تصويب گزارش هيات مديره و بازرس.


7) تصميم‌گيري درمورد همكاري باساير انجمن‌ها و تشكل‌هايي كه به نوعي با موضوع فعاليت انجمن مرتبط  است.


8) تعیین حق‌الجلسه براي اعضاء هيات مديره.


9) اتخاذ تصميم درخصوص استفاده ازكمك‌هاي بين‌المللي.


10) قبول استعفا و عزل اعضاي هيأت مديره و بازرس.


ماده 14: مجمع عمومي فوق ­العاده در شرایط زیر تشکیل خواهد شد:


  1. با درخواست اکثریت اعضای هیات مدیره یا بازرس

  2. با درخواست یک پنجم اعضای مجمع عمومی به هیات مدیره یا بازرس 

  3. با الزام مرجع نظارتی درصورتیکه در موعد مقرر مجمع عمومی برگزار نگردد یا هیات مدیره یا بازرس ظرف مدت 20 روز به درخواست اعضاء مبنی بر برگزاری مجمع عمومی فوق العاده عمل ننماید.


تبصره 1: اكثريت لازم جهت تشكيل مجمع عمومي فوق ­العاده همان شرايط مجمع عمومي عادي مي­باشد.


تبصره 2: تصميمات مجمع عمومي فوق­ العاده با آراي دو سوم اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.


تبصره 3: در صورت ضرورت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده توسط بازرس، چنانچه هیات مدیره ظرف مدت20 روزاز برگزاری مجمع استنکاف نماید، بازرس می تواند با تایید مرجع نظارتی و رعایت مفاد اساسنامه اقدام به دعوت مجمع عمومی فوق العاده نماید.


 


ماده 15 : وظايف مجمع عمومي فوق‌العاده:


  1. انتخاب، پذیرش استعفا يا عزل اعضاي هيات مديره

  2. تصميم‌گيري درخصوص انحلال انجمن

  3. رسيدگي به شكايات موردي ارائه شده توسط بازرس

  4. ساير وظايف مجمع عمومي عادي حسب ضرورت به تشخیص مرجع نظارتی


ماده 16: مجامع عمومي توسط هيأت رئيسه ­اي مركب از يك رئيس، يك منشي و دو ناظر اداره مي­شوند.


تبصره 1: رئيس و بازرس هيأت رئيسه مجمع عمومي همان رئيس و بازرس هيأت مديره، خواهند بود مگر اين كه موضوع جلسه عزل يا انتخاب هيأت مديره و بازرس باشد که در اینصورت، هیات رئیسه از بین اعضای حاضر و به انتخاب مجمع تعیین می‌گردند.


تبصره 2: اعضاي هيأت رئيسه نبايد از بين كانديداهاي هيأت مديره و بازرس باشند.


تبصره3 : مجامع عمومي عادي و فوق ­العاده با نظارت مرجع نظارتي برگزار مي­شود. 


ماده 17: از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی، صورت جلسه‌ای توسط منشی به تعداد مورد نیاز تهیه و تنظیم شده و به امضای هیأت رئیسه و ناظرین مجمع می‌رسد. یک نسخه اصل آن در محل انجمن، نسخه اصل دیگر به مرجع نظارتی و به فراخور موضوع یک نسخه اصل دیگر به هیات نظارت بر انتخابات انجمن ارسال خواهد شد.


ب) هيات مديره


ماده 18: انجمن استانی داراي هيات مديره‌اي مركب از 7 نفرعضو اصلي؛ 2 نفر به پیشنهاد رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و تایید رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و 5 نفر از ميان نمايندگان منتخب انجمن‌هاي شهرستانی كشور (اعضای مجمع عمومی) و 2 نفر عضو علی البدل منتخب اعضای مجمع عمومی،به روش انتخابي و با راي نمايندگان مذکور و با نظارت اعضاء و یا نمایندگان هيات نظارت بر انتخابات انجمن استان براي مدت چهار سال انتخاب مي‌شوند.


تبصره1: انتخابات هيات مديره‌ انجمن استان‌ها در یک ‌بازه زمانی مشخص؛ که مرجع نظارتی تعیین می‌نماید(مردادماه)، همزمان با تشکیل جلسه مجمع عمومی برگزار می‌شود و شروع رسمی فعالیت هيات مديره‌در شهریور ماه می‌باشد.


 تبصره2: درصورتیکه تا پایان مهلت فعالیت انجمن کمتر از چهار سال باقیمانده باشد مدت فعالیت هیات مدیره، تنها تا زمان برگزاري انتخابات سراسري انجمن‌ها اعتبار خواهد داشت.


ماده 19: شرايط داوطلبان عضویت هيات مديره عبارت است از:


شرایط داوطلبان عضویت هیات مدیره انجمناستان همانند شرایط داوطلبان انجمن شهرستان بوده، ضمنا موارد زیر نیز به عنوان شرایط اختصاصی متقاضیان عضویت در هیات مدیره استان می‌باشد.


1) عضويت در مجمع عمومی انجمن استان.


2) حداقل مدرك تحصيلي ليسانس و داشتن حداقل پنج سال سابقه فعالیت علمی یا تجربی (مدرک فوق لیسانس دو سال و دکترا پنج سال سابقه فعالیت محسوب می‌شود).


3) عدم عضويت در هيات نظارت بر انتخابات انجمن.


4) عضویت در هیات مدیره انجمن شهرستان.


5) داشتن حداقل 25 ساعت مدرک آموزشی مرتبط با موضوع حقوق مصرف‌کنندگان


6) دادن تعهد نسبت به حضور در شهرستان مرکز استان، حداقل یک روز هر دو هفته یکبار که هیات مدیره منتخب برای پیگیری موضوع یا برگزاری جلسات تعیین می‌کند. (بدیهی است هزینه‌های ایاب و ذهاب و اسکان بر عهده فرد متقاضی عضویت در هیات مدیره می باشد.)


7) کلیه متقاضیان عضویت درهیأت مدیره لازم است؛ تعهدنامه حضور منظم در جلسات هیات مدیره را مطابق مقررات این اساسنامه، امضا کنند.


تبصره 1: تطبيق شرايط داوطلبان عضويت در هيات مديره بر عهده هيات نظارت بر انتخابات استان مي‌باشد.


تبصره 2: درصورت رد صلاحيت هر كدام از داوطلبان هيات مديره، برگزار کننده انتخابات موظف است حداكثر پانزده روز قبل از انتشاراطلاعیه انتخابات مراتب را كتباً به اطلاع داوطلب رد صلاحيت شده برساند. در صورت ارائه مدارك مثبته از ناحيه شخص رد صلاحيت شده و تاييد هيات نظارت بر انتخابات،حداکثر تا سه روز قبل از انتشار اطلاعیه، نامزدي وي براي انتخابات بلامانع خواهدبود.


تبصره3 : درصورتي كه يكي از شرايط عضويت هيأت مديره حين يا پس از انتخابات و در زمان انجام وظايف هيأت مديره از اعضاء سلب شود،عضويت فرد ملغي بوده و از هیات مدیره عزل مي‌شود. 


ماده20: هیات نظارت بر انتخابات می‌بایست حداکثر 10 روز قبل از برگزاری انتخابات اسامی متقاضيان واجد شرایط را به برگزاركننده انتخابات معرفی نماید.برگزاركننده انتخابات پس از دريافت فهرست داوطلبان حائز شرايط حداكثر ظرف سه روزقبل از انتخابات، اطلاعیه مربوط را که حاوی نکات زیر است، از طریق مشخص شده به اطلاع اعضاء انجمن مي‌رساند.


1- نشاني كامل محل اخذ راي.


2- روز، تاریخ و ساعت شروع و پايان اخذ راي.  


3- اسامي كامل داوطلبان حایز شرایط به همراه عكس آنها. 


تبصره: برگزاركننده انتخابات موظف است صورت اسامي داوطلبان حائز شرایط را به همراه عكس آنها با خط درشت و خوانا به ترتيب حروف الفبابه تعداد كافي تكثير نموده و در محوطه اخذ راي در محل‌هايي كه در انظار عمومي قراردارد الصاق نمايد.


ماده 21: برگزاركننده انتخابات موظف است يك هفته پيش ازبرگزاري انتخابات، زمان راي‌گيري را به دبيرخانه هيات نظارت بر انتخابات انجمن اعلام نمايد. حضور نماينده هيات نظارت بر انتخابات انجمن استان در زمان برگزاري انتخابات ضروري است.


ماده22: هنگام شروع اخذ راي يكي از اعضاء برگزار کننده انتخابات در حضور اعضاء انجمن و مدعوين جلسه، صندوق راي را باز نموده و خالي بودن آن را نشان مي‌دهد سپس در حضور جمع درب صندوق را بسته و به مهر انجمن ممهور مي‌نمايد و صندوق راي تاهنگام استخراج آرا نبايد باز شود.


ماده23: اعضاء مجمع، شخصاً در محل انتخابات حاضرشده و با توجه به صورت اسامي داوطلبان كه در محل اخذ راي الصاق شده است راي مخفي خود را نوشته و در حضور نماينده هيات نظارت به صندوق خواهند ريخت. در دور نخست اكثريت اعضاء نصف بعلاوه يك اعضاي مجمع عمومي، (تعداد اعضاء مطابق ماده 12 مورد قبول است) مي‌باشد، چنانچه در دور نخست اكثريت حاصل نشد، مرحله دوم انتخابات به فاصله 10 روز و با شركت هر تعداد از اعضاي مجمع عمومي انجمن به تشخيص هيات نظارت بر انتخابات انجمن استان رسميت خواهد يافت.


تبصره1: هر عضو مجاز است فقط وکالت یک عضو دیگر انجمن را در غیاب وی (با داشتن وکالت نامه معتبر با تشخیص هیات نظارت بر انتخابات) برای دادن رای  برعهده گیرد.


تبصره 2: ورود به محل انتخابات براي افراد غيرعضو ممنوع است.


ماده24: هرگونه تبليغات انتخاباتي در محل اخذ راي ممنوع است. نماينده هيات نظارت بر انتخابات انجمن استان مي‌تواند دستور اخراج فرديا افراد متخلف را از محل انتخابات صادر نمايد. 


ماده25: برگزاركننده انتخابات پس از پايان مهلت اخذ راي، بلافاصله صندوق اخذ راي را با حضور نماينده هيات نظارت بر انتخابات انجمن استان و حاضران در جلسه باز و شمارش آرا آغاز خواهد شد و نتيجه آراي مأخوذه صورتجلسه مي‌شود.


ماده26: آراي مأخوذه توسط برگزار كننده انتخابات شمارش و تعداد آن با تعداد راي دهندگان تطبيق داده مي‌شود در صورتيكه تعداد برگه‌هايراي مأخوذه از تعداد راي‌دهندگان بيشتر باشد صندوق باطل و انتخابات مجدد برگزار مي‌شود.


ماده 27: يكي از اعضای برگزار كننده انتخابات آراي مأخوذه را با صداي بلند قرائت، عضو ديگر آراء را به همان ترتيبي كه خوانده مي‌شود در مقابل اسامي كانديداها ثبت كرده و آراي نهايي هر يك از كانديداها را استخراج مي‌كند.


تبصره: هرگاه در برگ راي بيش از حد مقرر اسم نوشته شده باشد، اسامي به ترتيب رديف و تعدادكانديداهاي مورد نياز معتبر تلقي خواهد شد و زائد برآن فاقد اعتبار بوده و قرائت نخواهد شد.


ماده 28: برگزاركننده انتخابات نتیجه انتخابات رادر حضور نماینده هيات نظارت بر انتخابات انجمن استان صورتجلسه کرده و حداكثر 24ساعت پس از پايان شمارش آرا نتيجه انتخابات مشتمل بر تعداد آراي مأخوذه هر يك از داوطلبان و منتخبين را مكتوب نموده و به همراه مدارک زیر به اطلاع هیات نظارت بر انتخابات انجمن استان رسانده و پس از تایید هیات نظارت يك نسخه از صورتجلسه نهايي و مدارك مربوط را به دبيرخانه مرجع نظارتی استان جهت ابلاغ به انجمن مربوط و يک نسخه را به دبيرخانه هيات نظارت بر انتخابات انجمن ملي ارسال مي‌نمايد.


  1. آگهي دعوت از داوطلبان عضويت در هيات مديره و بازرس انجمن.

  2. اسامي داوطلبان متقاضي عضويت در هيات مديره و بازرس انجمن.

  3. آگهي دعوت از اعضاي مجمع عمومي براي شركت در انتخابات.تبصره1: در صورت تساوي آراي دو يا چند نفر از داوطلبان،انتخاب تعداد افراد مورد نياز به ترتیب در مرحله اول با احتساب تجربه حضور در هیات مدیره انجمن و در مرحله دوم با احتساب مقطع تحصیلی ایشان و در صورت تساوی، نهایتا از طريق قرعه‌كشي توسط برگزار كننده انتخابات انتخاب می‌شوند.


 

تبصره2: درصورتيكه نام خانوادگي دو يا چند نفر ازداوطلبين يكي باشد و در برگ راي فقط نامخانوادگي قيد گرديده باشد  اينگونه آراء به طورمساوي بين داوطلبين هم نام تقسيم گردد مشروط به اينکه نتوان از طريق کد داوطلب وضعيت راي مذکور را تعيين نمود. 


 


تبصره3: مرجع تصمیم‌گیری برای موارد پیش بینی نشده احتمالی در جریان برگزاری انتخابات در این اساسنامه هیات نظارت بر انتخابات خواهد بود.


ماده29: هيات نظارت مكلف است كليه برگه‌هاي راي مأخوذه را به مدت 6 ماه پس از انجام انتخابات نگهداري كرده سپس در حضور نماينده هيات نظارت بر انتخابات ملي مستقر در سازمان حمايت امحاء نمايد. 


ماده30: چنانچه درحين برگزاري انتخابات و يا پس از آن هر يك از اعضاء انجمن نسبت به سوء جريان و نحوه انتخابات معترض باشند مي‌بايست ظرف مدت سه روز کاری شكايت خود را كتبا و با ذكر دليل و ارائه مدارك لازم به هيات نظارت بر انتخابات انجمن استان تسليم نمايند. هيات نظارت بر انتخابات انجمن استان موظف است ظرف مدت ده روز کاری پس از دريافت شكايت موضوع رارسيدگي و در صورتيكه شكايت وارد تشخيص داده شد، راي و تصميم هيات نظارت بر انتخابات انجمن استان در اين مورد قطعي است. در غيراين صورت اعتبارنامه منتخبين صادر مي‌شود.


ماده 31: سمت اعضای هیات مدیره براساس رای داخلی اعضای هیات مدیره منتخب به ترتيب شامل يك نفر رئيس انجمن(رئيس هيات مديره)، يک نفر نايب رئيس،يک نفر خزانه‌دار و دو نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علی‌البدل، که برای مدت یکسال تعیین می‌گردند. انتخاب سمت اعضای هیات مدیره به طور سالانه با شیوه مشخص شده دراین ماده تکرار خواهد شد. این جلسه با حضور و در سال اول با ریاست نماینده مرجع نظارتی انجام خواهد شد.  


تبصره1: درصورت عدم توافق هیات مدیره برای تعیین سمت اعضاء(به شیوه رای‌گیری داخلی) در دو جلسه متوالی، تعیین شیوه انتخاب سمت اعضا بانظر مرجع نظارتی خواهد بود.


تبصره2: درصورت کناره‌گیری هر عضو هیات مدیره ازسمت خود، برای آن سمت انتخابات داخلی برگزار می‌شود.


تبصره3: در صورتیکه تا پایان مهلت فعالیت انجمن کمتر از یکسال باقی مانده باشد سمت اعضاء تنها تا پایان دوره فعالیت انجمن اعتبارخواهد داشت.


ماده 32: جلسات هیات مدیره بطور عادی هر دو هفته یکبار درروز معین تشکیل می‌گردد و هرگاه روز مذکور مصادف با تعطیلی رسمی شود روز بعد ازتعطیلی جلسه هیات مدیره تشکیل می‌شود. هیات مدیره مکلف است برنامه تشکیل جلسات شامل زمان و مکان را به مرجع نظارتی اعلام نماید.


ماده 33: جلسات هيات مديره را رييس و در غياب وي نايب رئيس اداره خواهد نمود و تنظيم صورتجلسات و ثبت تصميمات هيات مديره به عهده رییس جلسه مي‌باشد که می‍‍‍تواند یک نفر را به عنوان منشی براي انجام اين وظيفه انتخاب‌ نمايد.


ماده 34: تشكيل جلسه فوق‌العاده با دعوت رييس و در غياب وي با دعوت نايب رئيس بلامانع است. تشخيص ضرورت تشكيل جلسه فوق‌العاده منوط به پيشنهاد حداکثر اعضاي هيات مديره خواهد بود.


ماده 35:  صورتمذاكرات و تصميمات هيات مديره به ترتیب شماره و تاریخ، در دفتر مخصوص(دفترصورتجلسات) ثبت مي‌شود و در پايان هر جلسه به امضاي حاضرین خواهد رسيد. رئیس هيات مديره مسوول حفظ و نگهداري دفتر مزبور مي‌باشد.


ماده 36:  جلسات عادي هيات مديره با حضور حداقل نصف به علاوه يك اعضا رسميت دارد و مصوبات آن با اكثريت نسبي حاضرین در جلسه معتبر خواهد بود.


ماده 37: شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات ضروریست و غیبت هریک از اعضاء تا سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در طول شش ماه در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود. مراتب بايد از طرف هيات مديره به مرجع نظارتی استان اعلام شود، مرجع مذكور مكلف است طي مدت يك ماه به موضوع رسيدگي و تصميم لازم را اتخاذ نمايد.


تبصره 1: بروز بیماری منجر به بستری عضو هیات مدیره، فوت بستگان درجه اول، بروز حوادث طبیعی که دسترسی به مکان جلسه را غیرممکن می‌سازد وسفر حج به عنوان عدم حضور موجه تلقی شده و در جلسات غیبت عضو هیات مدیره محاسبه نمی‌شود.


تبصره 2: اعضای هیات مدیره می‌بایست روش اطلاع رسانی شرکت در جلسات را در اولین جلسه هیات مدیره به تصویب اعضاءبرسانند.


تبصره 3: درصورت عدم تشکیل جلسه هیات مدیره مطابق شرایط تعیین شده در  اینماده  برای همه اعضای هیات مدیره یک جلسه غیبت غیرموجه منظور خواهد شد.


ماده 38:  درصورتي كه پس از رسميت يافتن جلسه هر يك از حاضران جلسه بدون اجازه جلسه را ترك نموده و باخروج خود جلسه را از اكثريت بيندازد، در حكم غايب بدون عذر موجه محسوب شده و مطابق با ماده فوق با وي رفتار خواهد شد.


تبصره: اعضاي هيات مديره براي عدم حضور خود در هريك ازجلسات هيات مديره بايد از رييس جلسه اجازه بگيرد و موضوع به اطلاع اعضا رسيده و درصورتجلسه ثبت شود.


ماده 39: اداره جلسات هيات مدیره با رييس جلسه و رعايت نوبت درخصوص دستور جلسه صورت مي‌گيرد.  در هريك از جلسات هيات مديره حداكثر سه نفر مي‌توانند هر يك به مدت ده دقيقه قبل از دستور صحبت نمايند. براي رعايت نوبت اعضا موظفند درخواست خود را در اين رابطه به صورت كتبي به رییس جلسه تحويل نمايند. افراد براساس تقدم ارايه درخواست صحبت خواهندكرد.


ماده40: درصورت استعفا، عزل، فوت، بيماري، حجر يا محروميت از حقوق اجتماعي هر يك از اعضاي هيات مديره یا بازرس، يكي از اعضاي علي­ البدل به ترتيب آراي بيشتر براي مدت باقيمانده انجام وظيفه خواهد نمود. لذا چنانچه با وجود جايگزيني اعضاي علي‌البدل و يااستعفاي دسته جمعي، هيات مديره از نصاب مقرر خارج شود، تا زمان برگزاري انتخابات مرجع نظارتی سه نفر از اعضاي واجد شرايط انجمن را به عنوان هيأت سرپرستي جهت اداره انجمن تعيين نمايد که مكلف است ظرف مدت شش ماه نسبت به تشکیل مجمع عمومی فوقالعاده جهت برگزاری انتخابات براي تعيين اعضاي هیات مدیره جايگزين اقدام نمايد طول مدت اعتبار فعالیت هیات مدیره جایگزین، از زمان تشکیل تا زمان اولین انتخابات سراسری بعدی می‌باشد.


تبصره : در صورت استعفای دسته جمعی اعضای هیات مدیره، این افراد برای همان دوره و دوره بعدی نمی‌توانند به عنوان داوطلب عضویت در هیات مدیره انجمن استان ثبت نام نمایند.


ماده41:هيات مديره انجمن موظف است حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از برگزاري مجامع عمومي عادی/یا فوق‌العاده صورتجلسات را به مرجع نظارتی ارسال نمايد.


ماده 42: وظايف و اختيارات هيات مديره :


1) اجرای مصوبات مجمع عمومی.


2) تعیین سمت اعضای هیات مدیره.


3) تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي داخلی اعم از تشکيلاتي، خدماتي، اداري و استخدامي، مالي، انتشاراتي، طرح‌ها،برنامه‌ها و فعاليت‌هاي انجمن و ساير آيين‌نامه‌هاي داخلي مورد نياز.


4) تهيه و پيشنهاد بودجه وبرنامه‌های سالیانه مالی انجمن و ارائه آن جهت تصويب به مجمع عمومي.


5) اخذ تصميم در مورد تصويب طرح‌هاو پيشنهادهاي واصله به انجمن در چارچوب اساسنامه و اختيارات تعيين شده.


6) تشکيل کميسيون‌هاي تخصصي موردنياز مرتبط با موضوع فعاليت و وظايف انجمن.


7) پيشنهاد تغييرات و اصلاحات اساسنامه به انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مطابق قانون حمايت و آيين نامه‌هاياجرايي مربوط.


8) تصمیم‌گیری جهت برپايي همايش‌ها، ميزگردهاي علمي، نمایشگاه ها و ... در خصوص موضوع انجمن.


9) تصمیم به انتشار نشريه و سايرامور فرهنگي مرتبط.


10) همکاري با ساير انجمن‌ها،نهادها و ارگانهاي مرتبط در جهت تحقق اهداف انجمن.


11) تعيين نماينده انجمن نزد اشخاص حقيقي و حقوقي، محاکم و ... (ترجیحاً یکی از اعضای هیات مدیره و در نبود عضو صاحب صلاحیت، عضو انجمن).


12) حفظ و حراست اموال منقول و غيرمنقول.


13) رسيدگي به حسابها، پرداخت ديون، وصول مطالبات و افتتاح حساب در بانكها طي انجام تشريفات قانوني.


14) تعقيب جريانات قضائي و اداري و ثبتي در كليه مراحل قانوني در کليه مراجع.


15) تعيين حكم و تعيين وكيل و عزل آن.


16) رسیدگی به دعاوی مصرف‌کنندگان و حل و فصل آن در خصوص واحدهای تولیدی و خدماتی که در سطح استان فعالیت می نمایند و در صورت عدم سازش طرفین، ارجاع آن به مراجع قانونی ذیربط.


17) ارجاع دعاوی مصرف کنندگان از واحدهای تولیدی و خدماتی که گستره فعالیت آنها بیش از محدوده جغرافیایی استان می باشد به انجمن ملی. تشخیص محدوده جغرافیایی در صورت بروزاختلاف با مرجع نظارتی بالادستی می‌باشد.


18) تصمیم‌گیری درخصوص عزل و نصب کارکنان پیشنهادی از طرف رئیس انجمن، مطابق ضوابط و در حدود منابع مالی سالانه، ترجیحاً از بین اعضاء.


19) برگزاری نشست سالانه مجمع عمومی.


20) ارایه گزارشات مالی و اجرایی به بازرس انجمن.


21)تعیین کمیته‌هاو گروه‌های تخصصی.


22) معرفي نماينده/نمايندگان جهت عضويت در مجمع عمومي انجمن ملی.


هيات مديره انجمن استان باتوجه به شرايط زير نماينده/ نمايندگان خود كه شامل رئيس انجمن و اعضای هيات مديره مي‌باشدرا جهت عضويت در مجمع عمومي ملی حداکثر ظرف مدت يك هفته پس از انتخابات هيات مديره به مجمع عمومی انجمن ملي و دبيرخانه هيات نظارت بر انتخابات انجمن ملي معرفي نمايند:


الف) استان‌هايي كه جمعيت آنها تا دو میلیون نفر مي‌باشد                        1نفر


ب) استان‌هايي كه جمعيت آنها از دو میلیون نفر تا سه میلیون نفر مي‌باشد    2نفر


ج) استان‌هايي كه جمعيت آنها از سه میلیون نفر تا چهار میلیون نفر مي‌باشد 3نفر


د) استان‌هايي كه جمعيت آنها بیش از چهار میلیون نفر است، به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت 1 نفر به تعداد بند "ج" اضافه می‌شود.


تبصره1: درصورتيكه تعداد داوطلبان عضويت در هيات مديره انجمن استانی از حد نصاب تعیين شده جهت عضويت در مجمع عمومي انجمن ملی،موضوع بند 22 ماده 42 اين اساسنامه كمتر باشد، مابقي اعضاء از اعضاي علل‌البدل هيات مديره و درصورت عدم تكميل، از داوطلبين هيات مديره به ترتيب آراء انتخاب خواهند شد ولي اين افراد حق ثبت نام براي داوطلبي عضويت در هيات مديره انجمن ملی را ندارند. 


تبصره 2: در صورت استعفا،عزل، فوت، بيماري، حجر يا محروميت از حقوق اجتماعي اعضاء از هیات مدیره انجمن استان، مجددا باید نماینده/نمایندگان انجمن استان مربوط به انجمن ملی معرفی شود.


تبصره3: در صورت عدم تشكيل انجمن شهرستاني یا عدم وجود شعبه رسیدگی تعزیرات حکومتی، انجمن استان عهده‌دار وظايف انجمن شهرستان تابعه خواهد بود.


تبصره4: هيات مديره موظف است براي تشکيل جلسات رسما از بازرس دعوت نمايند.


تبصره5: هیات مدیره نمی‌تواندوظایف و اختیارات خود را به شخص و اشخاص دیگر واگذار نماید.


ماده 43: کلیه فعالیت‌های هیات مدیره که در راستای وظایف و اختیارات آنها انجام و منجر به کسب منابع مالی می‌شود، می‌بایست قبل از انجام به اطلاع مرجع نظارتی رسانده شود.


ماده 44: انتخاب مجدد هيات مديره و بازرس براي دو دوره‌متوالی بلامانع بوده همچنين هيات مديره موظف است حداكثر 6 ماه قبل از پايان دورهتصدي خود مراتب را به مجمع عمومی و هيات نظارت بر انتخابات انجمن استان جهت تشکیل مجمع عمومی و انتخاباعضای هیات مدیره جدید اعلام نماید.


تبصره: پس از پايان دوره قانوني هيات مديره و بازرس،درصورتیکه علی رغم اقدامات قانونی ذکر شده در این اساسنامه  هیات مدیره جدید انتخاب نشده باشد، هیات مدیرهموجود تا انتخاب و قبولی هیات مدیره جدید کماکان به وظایف خود در انجمن ادامه دادهو مسئولیت اداره امور انجمن را بر عهده خواهد داشت، تعیین زمان برگزاری انتخاباتجدید و مدت زمان ادامه فعالیت هیات مدیره موجود به تشخیص مرجع نظارتی می‌باشد.


رئيس انجمن


ماده 45: انجام امور اجرايي انجمن در جهت نيل به اهدافتعيين شده در اين اساسنامه و سياست‌ها و برنامه‌هاي مصوب هيات مديره به عهده رئيسانجمن مي‌باشد.


تبصره : مدت مسئولیت رئيس انجمن يك سال خواهد بود و انتخابمجدد وي براي دوره‌هاي بعد بلامانع مي‌باشد.


ماده 46: وظايف و اختيارات رئيس انجمن:


1) اجراي مصوبات هيات مديره


2) پيشنهاد آيين‌نامه، طرح‌هاو برنامه هاي پژوهشي، آموزشي و تشکیل کارگروه‌ها و کمیته‌های تخصصی  اجرايي و حقوق و مزاياي کارکنان به هيات مديره


3) تهيه و تنظيم پيشنهاد بودجه وبرنامه‌های سالیانه مالی و ارایه گزارش عملکرد مالي سال قبل انجمن به هيات مديرهبراي تصويب.        


4) امضاء کليه مکاتبات اداري.


5) تهيه و ارائه پيشنهاددستورالعمل‌هاي مالي و معاملاتي به هيات مديره.


6) نمايندگي قانوني انجمن در مراجعرسمي، نهادها و در برابر اشخاص حقيقي و حقوقي.


7) استخدام و عزل و نصب كاركنان درحدود ضوابط و مصوبات با تصويب هيات مديره.


8) نگهداري دارايي، اموال، حسابها،اسناد و دفاتر.


9) اعمال اختياراتي كه بصورت موردييا مقطعي از جانب هيات مديره به وي تفويض شده­ باشد.


10) ارائه پيشنهادهاي لازم درزمينه گسترش، بهبود و هماهنگي در فعاليت­هاي انجمن به هيات مديره.


تبصره 1: در غیاب رییس انجمن، نایب رییس مسئولیت‌های وی رابر عهده خواهد داشت.


تبصره 2: در مواردی که لازم به اخذ نظر هیات مدیره می‌باشد،رییس انجمن نمی‌تواند بدون نظر هیات مدیره اتخاذ تصمیم نماید.


ماده 47: رئيس انجمن نماينده قانوني و بالاترين مقام اجراييانجمن است، جز در مواردي که بر اساس اين اساسنامه در صلاحيت هيات مديره قرار دارد.


ج) بازرس


ماده 48: مجمع عمومی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یکنفر را به عنوان بازرس علی‌البدل به روش انتخابی از بین داوطلبان عضویت در سمتبازرس برای مدت4 سال تعیین می‌نماید. انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.   


تبصره 1 : شرایط داوطلبان عضویت در سمت بازرس مشابه شرایطداوطلبان هیات مدیره موضوع ماده 19 این اساسنامه می‌باشد. 


تبصره 2 : تطبیق شرایط داوطلبان عضویت بازرس بر عهده هيات نظارت بر انتخابات انجمن استان خواهد بود.


تبصره 3: انتخابات تعیین بازرس همزمان با انتخابات تعیینهیات مدیره می‌باشد.


ماده49: وظايف بازرس به شرح ذيل است:


1) بررسي كليه اسناد و اوراق مالي و تهيه گزارش براي مجمععمومي و یا مرجع نظارتی.


2) اخذ و مطالعه گزارش سالانه هيات مديره اعم از مالي وغيرمالي و تهيه گزارش عملكرد براي اطلاع مجمع عمومي و مرجع نظارتي.


3) گزارش هرگونه تخلف هيات مديره ازقوانین و مقررات،اساسنامه، دستورالعمل‌ها، آئين‌نامه‌ها و گزارشات مالي  به مجمع عمومی و مرجع نظارتي.


4) اظهار نظر کتبی درباره صحت صورت دارایی، عملکرد و مطالب واطلاعاتی که هیات مدیره در اختیار مجمع عمومی گذاشته‌اند.


5) ساير وظايفي كه اساسنامه و قوانين و مقررات موضوعه بهعهده بازرس قرار داده است.


تبصره1: بازرس مي­تواند در هر موقع هرگونه رسيدگي و بازرسيرا در مورد عملکرد هیات مدیره انجمن انجام ­داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط رامطالبه كرده و مورد رسيدگي قرار دهد و درصورت لزوم تقاضاي تشكيل جلسه فوق‌العادهمجمع عمومی را بنمايد.


تبصره 2: بازرس موظف استعملکرد مالي و ترازنامه انجمن را بررسی نموده و با اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطتطبیق داده و نتیجه را ضمن ارائه در جلسه هیات مدیره تا 2 ماه پس از  پايان هر سال مالي به مجمع عمومی و مرجع نظارتي مربوط ارائه نمايد. 


تبصره3 : بازرس می‌تواند در جلسات هیات مدیره بدون داشتن حقرای شرکت نماید.


تبصره4: بازرس تا زمانی که جانشین او از سوی مجمع عمومیانتخاب نشده است در مسئولیت خود باقی خواهد ماند.


ماده 50: درصورت استعفا، عزل، فوت، بيماري، حجر يا محروميتاز حقوق اجتماعي بازرس، بازرس علي­البدل براي مدت باقيمانده انجام وظيفه خواهدنمود. در صورتیکه بازرس علی البدل نیز به علت شرایط مطرح شده در این ماده حذفگردد، رییس انجمن مکلف است مجمع عمومی انجمن را ظرف مدت شش ماه تشکیل و نسبت بهتعيين بازرس جايگزين اقدام نمايد. طول مدت اعتبار فعالیت بازرس جایگزین، از زمانتشکیل تا زمان اولین انتخابات سراسری بعدی می‌باشد. تا زمان انتخاب بازرس مرجعنظارتی فردی را به عنوان بازرس موقت تعیین و به انجمن معرفی می نماید.


تبصره: طول مدت اعتبار فعالیت بازرس جایگزین، تا زمان اولینانتخابات دوره ای می باشد.


 


 


فصل چهارم: منابع مالي


 


ماده51: تحقق منابعمالی جهت انجام فعالیت‌های انجمن به شیوه‌های زیر می‌باشد:


1)اخذ كارمزد براي جبران هزينه هاي متقبل شده پس از استيفاء حقوق مصرف‌كننده ازمحكوم عليه لكن ميزان كارمزد انجام خدمات در هر حال نبايد از 5 درصد محكوم بهاستيفاء شده تجاوز نمايد.


2) كمك‌هاي انجمن‌هاي حمايت از حقوقمصرف‌كننده بين المللي، منطقه‌اي و مردمي كه در راستاي اهداف انجمن باشد.


3) هدايا، وقف، هبه وکمک اشخاص حقيقيو حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي.


4) درآمد حاصل از انتشار و فروشنشريات،كتب، جزوات آموزشي، خبرنامه، بولتن و ...كه انجمن در چارچوب تعيين شده چاپ،تهيه و عرضه مي‌كند.


5) حق التحقيق انجام طرح هاي تحقيقاتيمطالعاتي و پروژه‌هاي تحقيقاتي مطالعاتي، پژوهشي در چارچوب اهداف انجمن.


6) وجوه حاصل از فعاليت‌هاي انجام شدهدر چارچوب موضوع فعاليت، اهداف و اساسنامه انجمن.


ماده 52:ضوابط مربوط به عملكرد مالي انجمن‌ها:


1) حداقل 10 درصد از منابع انجمن صرفانجام تبليغات، انتشار جزوات و اطلاع‌رساني به مصرف‌كنندگان مي‌شود.


2) هيات مديره منتخب موظف است نسبت بهافتتاح يك حساب و اخذ دسته چك به نام انجمن نزد بانك عامل بر اساس پروانه فعاليتصادره از سوي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و يا سازمان حمايت اقدام نمايد، اينحساب داراي سه امضاء با حق برداشت دو امضاء (امضاء ثابت خزانه‌دار و امضاي متغيير  رئيس هيات مديره يا نايب رئيس هيئت مديرهانجمن) قابل اقدام خواهد بود.


3) میزان حق‌الجلسهاعضاي هيات مديره و بازرس انجمن براي دوره‌هاي يكساله در اولين جلسه مجمع عموميتصميم‌گيري و تصويب خواهد شد (شیوه اجرایی آن مطابق دستورالعمل مرجع نظارتی خواهدبود) و برای سال‌هاي آتي نيز اين روند ادامه خواهد يافت. پرداخت هرگونه وجهی خارجاز میزان حق‌الجلسه تصویب شده به اعضای هیات مدیره مجاز نمی‌باشد. 


4)حق هیچ‌گونه برداشت و یا تخصیص از محل کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدیبرای حق‌الجلسه اعضای هیات مدیره و بازرس وجود ندارد.


5) هیات مدیره مكلف است منابع و هزينه‌هايانجمن را در دفاتر قانوني ثبت و شرح بيلان آن را، همراه با گزارش عملكرد اجرايي ومالي سالانه خود را حداكثر تا دو ماه پس از پايان هر سال مالي به دبیرخانه مرجع‌نظارتي مربوط ارائه و نيز در طي سال، سايرگزارشهاي عملكرد اجرايي و مالي را بنا به درخواست مراجع يادشده، حسب مورد ارائه وهمچنين نسبت به انتشار خلاصه‌اي از گزارش سالانه مذكور به اطلاع اعضا برساند. 


6) تقسيمدارايي، سود و يا درآمد انجمن در ميان مؤسسان، اعضاء و مديران و كاركنان آن قبل وپس از پايان دوره تصدي مسئوليت هيات مديره ممنوع است.  


7) هيات مديره انجمن حق استفاده از منابع مالي در مصارف خارجاز محدوده مصوب و موارد پيش بيني شده در اساسنامه را ندارد.


8)چک‌ها، اوراقبهادار و اسناد و مهر‌های انجمن می‌بایست در محل انجمن نگهداری و استفاده شده وخروج آنها از انجمن ممنوع می‌باشد.


 


9) خزانه‌دار انجمن مکلفاست آخر هر ماه صورت وجوه وصولی انجمن را تهیه و در اولین جلسه هیات مدیره که پساز پایان هر ماه تشکیل می شود گزارش نماید. خلاصه گزارش در دفتر صورتجلسات هیاتمدیره منعکس خواهد شد.


 


10) درآمد و هزينه­هايانجمن در دفاتر قانوني ثبت و شرح بيلان آن حداكثر تا دوماه پس از پايان هر سالمالي به مرجع نظارتی ارائه خواهدشد.


11) هيات مديره مكلف است كليه منابع حاصله سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهدافو وظايف انجمن نمايد و چنانچه وجوهي مازاد بر هزينه­هاي انجمن موجود باشد در حسابانجمن جهت صرف در هزينه‌هاي  اهداف و وظايفسال آينده انجمن نگهداري نمايد.


12) سال مالي انجمنمنطبق با سال شمسي بوده و همواره با پايان اسفند ­ماه ختم مي­شود به استثناء سالمالي اول كه از بدو تاسيس لغايت اسفند ماه همان سال خواهد بود.


13) مسئولیت اعضای هیاتمدیره نسبت به اموال متعلق به انجمن اعم از منقول، غیرمنقول، مهر، اسناد، تعهدات ووجوه به منزله مسئولیت وکیل در مقابل موکل است.


 


فصل پنجم : ساير مقررات


 


ماده53: اعضای هیاتمدیره انجمن موظفند حداکثر 20 روز پس از برگزاری انتخابات هیات مدیره نسبت به ثبتانجمن در بانک اطلاعات انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و دریافت پروانهفعالیت انجمن اقدام نماید.  


ماده54: رسيدگي به تخلفات اعضاءهيات مديره انجمن پيرامون امور مربوط به انجمن حسب گزارشات واصل شده به عهده مرجعنظارتي استان مي‌باشد. دبيرخانه مرجع نظارتي در سازمان صنعت معدن و تجارت استانمستقر مي‌باشد.


تبصره1: مرجعنظارتي موظف است پس از وصول گزارش و بررسي مدارك و انجام تحقيقات لازم و در صورتلزوم جلب نظر كارشناسان به تخلفات مذكور رسيدگي و موارد تخلف را همراه مستندات بهطور كتبي به فرد يا افراد مربوطه ابلاغ نماید. افراد ياد شده پس از دريافت ابلاغيهظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ، می‌توانند دفاعيه خود را به همراه مدارك مربوط بهمرجع نظارتي تسليم كنند، مرجع نظارتي موظف است پس از تكميل پرونده و در صورت احرازتخلف براساس مفاد آئين نامه اجرائي ماده 21 قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان واین اساسنامه اقدام نمايد.


تبصره2:  درصورتيكه فرد متخلف به راي صادر شده توسط مرجعنظارتي استان معترض باشد؛ رويه رسيدگي مطابق آئين‌نامه اجرائي ماده 21 قانون حمايتاز حقوق مصرف‌كنندگان خواهد بود.


تبصره3: درصورتيكهعضو و يا اعضاء هيات مديره انجمن مرتكب جرم گردند مرجع نظارتي موظف است بر اساسآئين‌نامه اجرائي ماده 21 قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان عمل نمايد.


تبصره4:  مرجع نظارتي موظف است تا زمان صدور راي قطعيتوسط مراجع قضائي به تعليق آنان از عضويت در هيات مديره انجمن اقدام نمايد.


تبصره5: در صورتتعلیق رئيس انجمن از سمت خود، نايب رئيس وظایف رییس را به طور موقت عهده‌دار مي‌شود.


ماده55: مصوبات وصورتجلسات  مجمع عمومی و هيات مديره دردفاتر مخصوص به ترتيب تاريخ به ثبت خواهد رسيد.


ماده56: هيات مديرهمكلف است محل انجمن و تغييرات بعدي را به سازمان صنعت معدن و تجارت استان اعلامنمايد.


ماده57: انجمن داراي مهر و آرم مخصوصي خواهد بود كه طرح آنتوسط سازمان حمایت تهيه و ابلاغ خواهد شد. 


 ماده58: مواردي كه در اين اساسنامه پيش­بينينشده است بر اساس قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوطبه آن و دستورالعمل‌های مرجع نظارتی مي‌باشد.ماده59: اساسنامهانجمن استاني مصوب مورخ 02/3/1390 شوراي عمومي مؤسس، بر اساس ماده 36 آیین‌نامهاجرايي ماده 21 قانون حمایت مورد بازنگری قرار گرفته و در 5 فصل، 59 ماده و 54تبصره در تاريخ 16/12/1393 به تصويب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است.


 


تمام


 


 دانلود فایل pdf اساسنامه
نشانی : تهران میدان ولی عصر ضلع شمال غربی کوچه ارژنگ پلاک 1 طبقه دوم              کد پستی : 1415814888
تلفن : 83211206-021
فکس : 83211249-021